Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot.

Posti Group Oyj:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana on toiminut vuodesta 2012 alkaen KTM, MBA Heikki Malinen.

Johtoryhmä (Executive Board)

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit.

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Johtoryhmään kuuluu kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja jäseninä seuraavien vastuualueiden johtajat: liiketoimintaryhmät Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut ja Itella Venäjä sekä Talous ja rahoitus, Strategia ja kehitys, Henkilöstö ja 1.7.2015 alkaen Tuotanto.

Johtoryhmään kuuluu kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja jäseninä seuraavien vastuualueiden johtajat: liiketoimintaryhmät Itella Viestinvälitys, Itella Logistiikka ja Itella Venäjä sekä Talous, Strategia ja kehitys ja Henkilöstö.

Johtoryhmään kuuluu yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja jäseninä seuraavien vastuualueiden johtajat: kolme liiketoimintaryhmää, Logistiikka Venäjä, Talous, Strategia ja kehitys sekä Henkilöstö.

Johtoryhmään kuuluu seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii konsernijohtaja ja jäseninä seuraavien vastuualueiden johtajat: kolme liiketoimintaryhmää, Talous, Strategia ja kehitys sekä Henkilöstö.

Laajennetun johtoryhmän tehtävät liittyvät konsernilaajuisten toimintojen ja sisäisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Laajennettu johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat yllä esitetyn johtoryhmän lisäksi johtajat seuraavista yksiköistä: Hankinta, ICT, Brändi ja markkinointi, Viestintä sekä henkilöstön edustaja (PAU ry).

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat yllä esitetyn johtoryhmän lisäksi johtajat seuraavista yksiköistä: eCommerce, Hankinta, ICT, Markkinointi, myynti ja Business Insight, Sidosryhmäsuhteet, viestintä ja yritysvastuu sekä henkilöstön edustaja (PAU ry).

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat yllä esitetyn johtoryhmän lisäksi johtajat seuraavista yksiköistä: eCommerce, Hankinta, ICT, Markkinointi, myynti ja Business Insight, Sidosryhmäsuhteet, viestintä ja yritysvastuu sekä henkilöstön edustaja (PAU ry).

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat yllä esitetyn johtoryhmän lisäksi Konsernin ICT:n ja Itella Pankin johtajat sekä strategisen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän johtaja ja henkilöstön edustaja (PAU ry).