Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot hallitukselle, euroa

  Palkkio / kk
2010-2015
Palkkio / kokous
2010-2015
Hallituksen puheenjohtaja 3 650 600
Hallituksen varapuheenjohtaja 2 350 600
Hallituksen jäsen 2 100 600
Valiokunnan jäsen 600

Hallituksen kokousaktiivisuus 2015

 

Jäsen ja valiokunta

Osallistuminen:
Hallitus

Osallistuminen:
Valiokunta

Kuukausiansio,
yht.

Kokouspalkkio:
Hallitus

Kokouspalkkio:
Valiokunta

Yhteensä

Arto Hiltunen (pj.)
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta (pj.)

16/16

5/5

43 800

9 600

3 000

56 400

 

Petri Järvinen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

15/16

5/5

25 200 

9 000

3 000

37 200

Petri Kokko
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

14/16

4/5

25 200

8 400

2 400

36 000

Jussi Kuutsa
Tarkastusvaliokunta

16/16

6/6

25 200 

9 600 

3 600 

38 400 

Kirsi Nuotto **)
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

13/16

4/5

19 848

7 800

2 400

 30 048

Päivi Pesola (vpj.)
Tarkastusvaliokunta (pj.)

16/16

6/6 

28 200 

9 600 

3 600 

41 400 

Marja Pokela
Tarkastusvaliokunta

16/16

6/6 

25 200 

9 600 

3 600 

38 400 

Riitta Savonlahti *)
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

3/16

1/5

5 419

1 800

600

7 819 

Suvi-Anne Siimes
Tarkastusvaliokunta

16/16

6/6

25 200 

9 600 

3 600 

38 400 

*) 18.3.2015 asti
**) 18.3.2015 alkaen


Ota yhteyttä